Søg jobbet

Privatlivspolitik

for besøgende på hjemmesiden www.blivomdeler.nu

Privatlivspolitik

1. BESKYTTELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
FK Distribution A/S tager behandling af dine personoplysninger seriøst. Personoplysninger om dig er f.eks. dit navn, adresse, e-mail, cpr-nummer, fotos du er med på, dit lønnummer, cookies sat af os på din mobiltelefon, oplysninger om dit helbred og mange andre ting. Du ejer dine personoplysninger.

Du kan altid få information omkring, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvilke personoplysninger vi har om dig, hvem der har givet os disse oplysninger, hvornår vi sletter dine personoplysninger og så videre, ved at kontakte os.

Vores behandling af dine personoplysninger er baseret på Persondataforordningen. Persondataforordningen (eller GDPR) er et sæt regler for myndigheder, organisationer og virksomheder, der opbevarer og behandler data om personer.

Reglerne indeholder en række krav til, hvordan de skal passe på dine personoplysninger. Reglerne er til for, at personer, der afgiver deres data, er sikre på, at myndigheden, organisationen og virksomheden blandt andet passer ordentligt på dem og ikke med- eller modvilligt videregiver dem til uvedkommende parter, eller ikke sletter dine personoplysninger, når virksomheden ikke har brug for dem mere.

 

2. DATAANSVAR OG KONTAKTOPLYSNINGER
FK Distribution A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Dataansvarlig er den, der afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af dine personoplysninger. Vi kan kontaktes på:

FK Distribution A/S
CVR. nr. 26 89 97 37
Bredebjergvej 6
2630 Taastrup
Telefon: + 45 4343 9900
Email: info@fk.dk

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du sende en mail til fkgdprindsigt@fk.dk. Der henvises i øvrigt til klagevejledningen i pkt. 10.

 

3. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Når du søger jobbet som omdeler hos os:

 1. Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer (hvis du er under 18 år, telefonnummer på dine forældre), e-mailadresse.
 2. Fødselsdag.
 3. Hvor har du hørt om jobbet fra?
 4. Hvilket sprog taler du?

Når du surfer på vores hjemmeside:
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

 1. IP-adresser (IP-adressen er en kode bestående af tal, som bruges til at identificere din PC/tablet/telefon, når du surfer på internettet).
 2. Enhedsoplysninger, herunder enheds-id og øvrige cookie data (besøgsdata).
 3. Log-in oplysninger til konto på blivomdeler.nu, når du er ansat som omdeler.

Du bestemmer selv over, hvilke cookies du vil acceptere fra os. Når du surfer på hjemmesiden første gang, vil du blive mødt af et Cookie-samtykke. I dette samtykke kan du sige ja eller nej til forskellige former for cookies, på nær nødvendige cookies, som får vores hjemmeside til at fungere på din pc/tablet/telefon.

Du kan læse nærmere om vores cookie-politik her: https://blivomdeler.nu/cookies/

 

4. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
4.1 Formål
Retsgrundlag handler om, hvilken lov mv. der giver os lov til at behandle dine personoplysninger, når du besøger os på hjemmesiden.

Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

Rekruttering af omdelere:
Retsgrundlaget er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om nødvendig behandling med henblik på indgåelse af en ansættelseskontrakt med dig som ansøger, samt Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, hvor vores legitime interesse er at besætte omdelerjobs med kvalificerede ansøgere.

Hvis du bliver skrevet op på ventelisten til et omdelerjob, sker det på baggrund af dit samtykke, er vores retsgrundlag Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. om samtykke. Samtykke betyder, at du giver os din særlige tilladelse til, at vi behandler dine personoplysninger til et specifikt formål.

Besøgende på vores hjemmeside:
Når du surfer på vores hjemmeside, er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger, dels samtykke, Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. om samtykke. Det vil sige, at du giver os lov til at behandle forskellige typer cookies, der beskriver din adfærd på blivomdeler.nu, samt vores legitime interesse i at drive en hjemmeside, der informerer om jobbet som omdeler hos os, Persondata-forordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Når du er ansat som omdeler hos os, har du brug for at tilgå vores omdelerportal på blivomdeler.nu.

Retsgrundlaget for behandling af dine log-in oplysninger i forbindelse med adgang til omdelerportalen er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om nødvendig behandling for opfyldelse af den ansættelsesaftale, vi har indgået med dig.

 

5. SAMARBEJDSPARTNERE
5.1 Videregivelse
Vi videregiver i visse tilfælde dine personoplysninger til andre selvstændige dataansvarlige i forbindelse med dit besøg på hjemmesiden:

 1. Google LLC i Irland ved brug af Google Analytics. Samtykke indhentes via cookie-løsning – se https://support.google.com/analytics/answer/9024351

5.2 Databehandlere
Vi anvender følgende databehandlere i forbindelse med dit besøg på hjemmesiden:

 1. Hostingleverandører
 2. Analysepartner
 3. Kommunikationssamarbejdspartnere
 4. Videoafviklingstjenesten YouTube Irland
 5. Facebook, når Facebook leverer f.eks. målingsdata eller analysetjenester
 6. Google Irland ift. brug af Google Ads

En databehandler er en virksomhed, som behandler personoplysninger på vores vegne.

 

6. OVERFØRSEL TIL TREDJELAND
Et tredjeland er et land, der ikke er med i EU/EØS samarbejdet.

Der kan via vores analysepartner/databehandler ske overførsel af dine personoplysninger til USA, som ikke er et sikkert tredjeland. Overførselsgrundlaget til USA for dine personoplysninger er EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Kontakt os, hvis du vil se et eksempel her på. Visse af vores databehandlere kan overføre dine persondata til følgende underdatabehandlere i USA:

 1. Facebook i USA via Facebook Irland, når Facebook er databehandler
 2. Campaign Monitor til udsendelse af email
 3. Amazon Web Services til hosting af databaser, filer og applikationer og emails
 4. MongoDB Atlas til hosting af databaser

 

7. FÆLLES DATAANSVAR MED FACEBOOK/INSTAGRAM IRELAND LIMITED ANGÅENDE COOKIE-OPLYSNINGER INDSAMLET VED BESØG PÅ BLIVOMDELER.NUs FACEBOOK/INSTAGRAM SIDE.

7.1 Besøg
Hvis du besøger blivomdeler.nu Facebook/Instagram-side, vil førnævnte selskaber indsamle cookie-oplysninger og lignende om dig (uanset om du er bruger af Facebook/Instagram), idet blivomdeler.nu anvender “Indblik i side-tjeneste” for disse sider. Denne tjeneste gør det muligt for blivomdeler.nu at få indsigt i anonymiserede data om, hvordan blivomdeler.nu + Facebook/Instagram sider anvendes, dvs. besøgsstatistik. Du kan læse om fordeling af ansvar her: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Disse data bruges til at forbedre blivomdeler.nu’ sider på førnævnte tjenester. Du kan her læse Facebooks privatlivsinformation, herunder grundlag for Facebooks behandling og udøvelse af rettigheder hos Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

7.2 Fælles dataansvar
FK(blivomdeler.nu) Facebook og Instagram har et fælles dataansvar for de indsamlede cookie-oplysninger, som kan henføres til en identificerbar person. FK(blivomdeler.nu), Facebook og Instagram er forpligtet til at indgå en aftale om fælles dataansvar, som fastlægger hvem der har ansvaret for overholdelse af databeskyttelsesforordningens regler. Du kan læse om databehandlingen her: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools og fordeling af ansvar her: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen vedrørende oplysninger indsamlet og behandlet via “Indblik i side-tjenesten”, skal du rette henvendelse til disse tjenester herom. Vi opfordrer dig i øvrigt til at læse nærmere om registrering og brugen af personoplysninger indsamlet via ”Indblik i side-tjenesten” hos Facebook/Instagram: https://www.facebook.com/about/privacy

 

8. SLETNING AF DINE DATA
Hvis du er på venteliste til et omdelerjob kontakter vi dig, når en rute bliver ledig: Hvis vi har modtaget dit samtykke, opbevarer vi kontakt/personoplysninger om dig i op til 2 år i overensstemmelse med samtykket, hvorefter vi sletter alle oplysninger om dig.

Når du er ansat som omdeler: Personoplysninger om dig som ansat, og eventuelle oplysninger om dine forældre, registreres og behandles så længe, du er ansat. Når ansættelsen stopper, sletter vi de fleste data om dig efter 2 år. 5 år efter ansættelsen er ophørt, sletter vi de sidste data om dig. Vi skal beholde nogle data om dig i 5 år i henhold til bogføringsloven § 10.

Ansøgere, som får afslag: Personoplysninger om ansøgere (og eventuelle oplysninger om forældre), som har fået afslag på ansættelse, slettes hurtigst muligt og senest 6 måneder efter afslaget.

Besøgende på vores hjemmeside: Data om din onlineadfærd på vores hjemmeside slettes, når den ikke længere er relevant for sit formål og som udgangspunkt senest 24 måneder efter indsamlingen.

Log-in oplysninger for ansatte, selvstændige erhvervsdrivende og deres ansatte slettes 5 år efter, at medarbejderen/den selvstændige erhvervsdrivende fratræder/ophører med at løse opgaver for FK Distribution A/S.

 

9. DINE RETTIGHEDER
Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er står øverst i privatlivspolitikken.
Dine rettigheder er følgende:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til dataportabilitet: Det betyder, at dine data er portable. Det er en ret til at kunne tage data fra en virksomhed til en ny uden, at det skal være besværligt for dig eller koste dig noget.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til FK Distribution A/S’ behandling af dine personoplysninger helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som FK Distribution A/S har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

10. KLAGE
Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: http://www.datatilsynet.dk

Denne privatlivspolitik er senest opdateret april 2021.